حمید مساعدیان مدرس پزشکی کوهستان

حمید مساعدیان

مدرس دوره های پزشکی کوهستان

درباره استاد:

پزشکی ورزشی، طب ارتفاع و پزشکی کوهستان 

 عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی

مدرس دوره های پزشکی کوهستان فدراسیون کوهنوردی

شماره تماس

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

دوره بقا در طبیعت

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان
0
3,600,000 تومان

کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
5
120,000 تومان