دوره بقا در طبیعت

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

عبور از طبیعت در شرایطی که هیچ گونه تجهیزاتی به همراه ندارید خطرات بسیاری میتواند داشته باشد ، داشتن مهارت های تخصصی بقا در طبیعت میتواند در چنین شرایطی جان شما را از خطرات موجود در طبیعت نجات دهد .

0
3,600,000 تومان